Aiztaisījos beidzot uz bikti.
Nu, doma, kas ienāca prātā pēc tam bija šāda.
Viena lieta ir iemest kārtējo sūdu lielā sūdu čupā.
Bet pavisam cita lieta ir iemest sūdu sterilā istabā, kuru kāds tikko iztīrījis.

Gudrie

Ja par kādu saka, ka viņš ir pārāk gudrs, lai noticētu Dievam, tad patiesībā viņam ir pārāk daudz velnu galvā.
Tie, kas ir gudri, atnāca, nokrita ceļos un ielika savu pieri dubļos Bētlemes kūtī un pielūdza Jēzu.
Tā dara patiesi gudrie. /J.Bitāns. 24.01.2008/
Ja tava ticība nekur tevi neaizved tavā praktiskajā dzīvē; tad kāpēc gan lai tā tevi kaut kur aizvestu mūžībā? /J.Bitāns 17.01.2008/

Grēknožēla

Grēknožēla nav trīsu un drebuļu pilns satraukums "Es labošos"
Grēknožēla ir izmisums un finālspriedums "Es nevaru" /K.Simanovičs 27.01.2008/

Jesajas 55

Meklējot kūrortus, spa centrus, pludmales un citus miesas lutināšanas vietas, cilvēks faktiski nemeklē veidu, kā atsvaidzināt, atpūtināt un atjaunot miesu, bet gan- garu, iegūt mieru nevis miesai, bet garam. Taču garam mieru var atrast tikai pie Dieva. Un par velti.
/pārdomas par Rozentāla sprediķi 17.05.2007/

Ap.d.9

Zaru slotu nevar pārlauzt, bet ja ņem katru zaru atsevišķi, tad drīz vien var pārlauzt. Tāpat arī Kristus baznīca kā kopums ir stipra pret velna varu, tāpēc aizlūgšanas ir tik svarīgas. /I.Paičs 29.04.2007/

Marka 12:8

Dažiem Dievs ir jānogalina, lai netraucētu dzīvot.
/J.Rubenis 04.03.2007/

Cietu pieri

"Israēla nams negrib tevi uzklausīt, tie taču neuzklausa arī Mani. Israēla namam ir bieza piere un cieta sirds. Redzi, Es nocietināšu tavu vaigu līdzīgu viņu vaigam. Es došu tev cietu pieri, kas būtu līdzīga viņu pierei, kā dimantu, kas cietāks par klinti, Es darīšu tavu pieri. Nebīsties no tiem, lai tevi nebaida viņu vaigs, jo tie ir nepielaidīga cilts."

/Ec. 3:7-9/

Lai Kungs dod sludinātājiem cietu pieri pret nosodījumiem un sliktām runām, tikpat cietu, cik cietas ir to cilvēku ausis pret Dieva Vārdu, ar kuriem viņiem nākas runāt!

Šāviens mērķī

Grēks ir netrāpīšana mērķī.
Neticība, ateisms, kalpošana sātanam ir novēršanās no Kristus, netrāpīšana ar savu dzīvi Kristū.
Šaujot mērķī, vissāpīgākās kļūdas ir tās, kas ir tik ļoti tuvu mērķim, trajektorija bijusi pareiza, ātrums pareizs, viss it kā ir pareizi, un bulta ir trāpījusi pavisam tuvu, no attāluma izskatās, ka ir iekšā, taču patiesībā ir garām.
Tāpat ir ar mācībām, kas māca pareizas lietas, piemēram, mīlestību, iecietību, žēlastību, mieru, cieņu, utt., bet netrāpa mērķī- Kristū.
Tas ir tikpat sāpīgi kā bulta, kas ir 1 mm prom no mērķa.
Un šāviens nav ieskaitīts.