Cietu pieri

"Israēla nams negrib tevi uzklausīt, tie taču neuzklausa arī Mani. Israēla namam ir bieza piere un cieta sirds. Redzi, Es nocietināšu tavu vaigu līdzīgu viņu vaigam. Es došu tev cietu pieri, kas būtu līdzīga viņu pierei, kā dimantu, kas cietāks par klinti, Es darīšu tavu pieri. Nebīsties no tiem, lai tevi nebaida viņu vaigs, jo tie ir nepielaidīga cilts."

/Ec. 3:7-9/

Lai Kungs dod sludinātājiem cietu pieri pret nosodījumiem un sliktām runām, tikpat cietu, cik cietas ir to cilvēku ausis pret Dieva Vārdu, ar kuriem viņiem nākas runāt!

Nav komentāru: