Grēknožēlas piemērs

Tēvs Antonijs vienā no savām lekcijām minēja veidu, kā viņa baznīcā notiek kopīgā grēksūdze. Proti, vispirms viņš lasa lekciju par grēknožēlu kādas 40 minūtes. Tad kādas 30 minūtes ir klusuma laiks, kad visi baznīcēni pārdomā dzirdētā jēgu. Un pēc tam dievkalpojumā priesteris sūdz skaļi savu personisko grēksūdzi. Un draudze var pievienoties tai, apliecinot "patiesi, Kungs", "apzēlojies, Kungs" vai tam līdzīgi.
Kā minēja tēvs Antonijs draudze šādās publiskās grēksūdzēs mācās, ko nozīmē grēknožēla un ir daudz sagatavotāki, kad nāk uz privāto bikti.
Bērni jau arī nekad neiemācītos, ko nozīmē lūgt piedošanu brālim, ja kāds viņiem nelūgtu piedošanu pirmais.
Tāpēc es ticu, ka baznīcēni iemācīsies patiesi nožēlot savus grēkus, ja viņus pamācīs, kas ir patiesa grēknožēla ar dzīvu piemēru, ne tikai mācību grāmatas norādēm.

Nav komentāru: