1.Samuela 2

Un nav nekādu aizbildinājumu, ka, redz, mēs dzīvojam starp samaitāties grēciniekiem un tāpēc mēs arī esam daļēji samaitāti un no mums nevar prasīt īpašu svētumu. Samuels uzauga īpaši svēts, dzīvodams kopā ar īpaši nešķīstiem.

Nav komentāru: